Meditácia na 12.12.2014

Meditácie Ľubomíra Stančeka

separator.png

Piatok po 2. adventnej nedeli
ODPUSTKY

Cirkev, pre zásluhy nášho vykúpenia Pánom Ježišom, nás obdarúva v dejinách rôznym spôsobom milosťami. Tie prechádzali vývojom. Mnohí ľudia ich nepochopili a preto vznikali mnohé ťažkosti. Po príklade svätých známych i neznámych ľuďoch, ktorí zomreli a trpeli pre Krista, môžu ľudia obdržať úplné či čiastočné odpustenie hriechov. V minulosti boli rôzne predpisy. Počítalo sa to na dni a roky. Podľa toho, keď splnili to, čo určovala Cirkev.

Dnes platia smernice po Druhom vatikánskom koncile a v určité dni roka, napríklad na sviatok dušičiek, za duše zomrelých, pri rôznych slávnostiach ako je výročie sobáša a iné... K získaniu úplných odpustkov sa žiada vykonať si sviatosť zmierenia, pomodliť sa na úmysel Svätého Otca a vykonať iné doporučené veci - púť či modlitbu. Rozhodujúca je disponovanosť každého človeka osobne. Dnes sa prijaté milosti nepočítajú na dni a roky, ale vyznávame, aký je náš vzťah s Bohom. Boh nám dáva mieru milostí závislú od nášho vnútra. Byť v milosti posväcujúcej a byť rozhodnutý žiť s Bohom. Odpustky patria do moci pápeža.

YT | GTV