Meditácia na 14.12.2014

Meditácie Ľubomíra Stančeka

separator.png

Tretia adventná nedeľa
ODPROSENIE

Slušný človek vie poprosiť o prepáčenie, keď pochybí. Veriaci človek môže využiť Advent k vykonaniu si sviatosti zmierenia, ale aj počas celého roka. Odprosiť Boha môžeme vždy a všade; a je dôležité vedome a dobrovoľne, úprimne za niečo, niekoho odprosiť. Vyžaduje si aj naše upokorenie sa, odstránenie pýchy zo svojho života v akejkoľvek forme.

Nezabúdajme odprosiť najmä tých, s ktorými žijeme, zdieľame povinnosti, život. Boh nie je odkázaný na naše odprosenie, je potrebné vedieť najmä zaujať správny vzťah Božieho dieťaťa voči Bohu.

YT | GTV | 2013/2014