Meditácia na 16.12.2014

Meditácie Ľubomíra Stančeka

separator.png

Utorok po 3. adventnej nedeli
VYKÚPENIE

Advent je čas, keď si môžeme pripomenúť naše vykúpenie; je výzvou k prosbám, vďake... voči Bohu. Nevykupovali sa len v histórii telesní otroci. Aj dnes sú mnohí otroci hriechu. Verím, že sme boli Ježišom vykúpení.

Kristus za koho nezomrel? Som dieťa Božie? Aký mám vzťah k Najsvätejšej Trojici?

YT | GTV | 2013/2014