Meditácia na 17.12.2014

Meditácie Ľubomíra Stančeka

separator.png

Streda po 3. adventnej nedeli
SPOLOČENSKÝ ADVENT

Patríme do spoločnosti. Svojím životom buďme jej prínosom. Prežime v Advente, čo sa má. Cíťme potrebu obohatiť rodinu, pracovisko, farnosť... Advent nemá predbiehať Vianoce. Na tie sa má spoločnosť pripraviť. Prečo napríklad počúvať v Advente vianočné piesne? Prečo niektorí zdobia vianočný stromček už v Advente? Sviatosť zmierenia patrí k Adventu nie k Vianociam. 

K čomu môžeme prirovnať svoj život? K ceste? Načo žijem? Viem to? Poznáme rôzne druhy ciest - od poľných až po diaľnice. Čo majú spĺňať cesty, k čomu sú, na čo...? Poznávam a realizujem zmysel svojho života? Ako? Verím, že žijem len raz? Prečo? Odkiaľ to viem?

YT | GTV | 2013/2014