Meditácia na 22.12.2014

Meditácie Ľubomíra Stančeka

separator.png

Pondelok po 4. adventnej nedeli
VÝZNAM ADVENTNÉHO KRESŤANSKÉHO SVEDECDTVA

Naša povinnosť a výsada kresťanov: byť nielen slovom, ale i skutkom svedkami viery. Dnes viac ako kedykoľvek v minulosti, je potrebné zamyslieť sa aj nad spôsobom, ako vydávame svedectvo o svojej viere. Nezabudnime, že sme ľudia, kresťania... Vrcholí Advent, nech nad všetkým v nás a kolo nás víťazí Ježiš. Otvorme dvere sŕdc Ježišovi.

YT | GTV | 2013/2014