Meditácia na 23.12.2014

Meditácie Ľubomíra Stančeka

separator.png

Utorok po 4. adventnej nedeli
NASTÁVA ČAS VIANOC

Boh čaká na našu odpoveď. Stíšiť sa. Otvoriť sa duchovným hodnotám. Prežiť dni radosti, lásky ...pokoja. Prehodnotiť postoje... Mať čas na seba. Zmysel života ujasniť, spresniť, skonkretizovať...

Vcíťme a vžime sa do udalosti narodenia Ježiša Krista. Privítajme ho s otvoreným srdcom - prijmime do svojich sŕdc Kráľa pokoja, Svetlo sveta, vtelené Slovo - Ježiša Krista.

YT | GTV2013/2014