Meditácia na 25.12.2014

Meditácie Ľubomíra Stančeka

separator.png

Vianoce - Narodenie Pána
BOŽIE DIEŤA JEŽIŠ 

A zas nám nadišli tie radostné sviatky, ktoré nám tak sladia ten náš život krátky. V ďalekej krajine, tam kde rastú palmy, tam kde prorok Dávid skladal svoje žalmy, tam medzi troma čiastkami zeme, narodil sa Kristus Pán v mestečku Betleheme. A na tieto sviatky i my sa radujeme, z úprimného srdca toto vám vinšujeme: Aby bol Kristus Pán vašim tešiteľom, vaším dobrým radcom a dobrým priateľom. Prajeme vám lásky plné sviatky a život požehnaný Bohom.

separator.png

Ja som... 

Prebuďme svoje svedomie, srdcia a lásku, aby dieťa Ježiš - náš Boh, našiel v nás bratov a sestry. Nič na svete nemá väčšiu hodnotu. Boh nám daroval seba. Boh túži po opätovaní lásky. Nezabudnime. On hovorí jasnou rečou: Ja som váš brat... Dajme mu svoje srdce i celý svoj život.

YT | GTV 2013/2014  | JEŽIŠ