Meditácia na 02.01.2015

Meditácie Ľubomíra Stančeka

separator.png

2. január
PREDSAVZATIE

Je mnoho vecí, u nás osobne, ktoré si zasluhujú v prvý deň roka pozornosť: p r e d s a v z a t i a . Môžu byť rôzneho druhu... Napríklad: meno Pána Ježiša, Panny Márie, Jozefa a svätých nevyslovovať nadarmo. Prečo?  Naopak, často sa obracať na nich a prosiť o pomoc, ochranu, brať si z nich vzor. Každý máme meno i priezvisko. Čo sa za nimi skrýva, prečo ho okolie nás vyslovuje? Nevyslovovať ich bez potreby, ani v strachu, prenáhlení, zlosti... Tešíme sa, keď iní naše meno vyslovujú úctivo, na správnom mieste, vhodnom čase.

Poznáme príslovie: Komu česť, tomu česť? Za menom sa skrývajú hodnoty, veľkosť.

YT | GTV | 2013/2014