Meditácia na 09.01.2015

Meditácie Ľubomíra Stančeka

separator.png

Piatok po Zjavení Pána
JE MI VIERA DAROM?

Jednoznačne áno. Dostávam ju od Boha, a cez ňu môžem svoj život rozvíjať na väčšiu česť a slávu Boha. Cez vieru spoznávam, na čo som na svete, prečo mám milovať Boha, a ukazuje mi spôsob, čo robiť, aby som sa dostal do neba.

Kto môže povedať, že mu viera nie je darom? Viem, kto mi vieru daruje. Viem prečo. V živote sa presviedčam, že viera v Boha je mi obohatením. Robím všetko, aby som ju netratil. Boh mi v tom pomáha, viem to.

YT | GTV | VIERA