Meditácia na 11.01.2015

Meditácie Ľubomíra Stančeka

separator.png

Krst Krista Pána
KRST AKO SVIATOSŤ CIRKVI

Krstom sa do duše človeka vtláča nezmazateľný znak, učí Cirkev - pretože bez krstu nemôžeme prijať iné sviatosti. Vedome odmietnuť krst môže človeku pokaziť celú večnosť. Samotný krst nestačí k spáse človeka. Je však začiatkom, hýbateľom, milosťou potrebnou k životu. Cirkev vysluhuje sviatosť bezplatne. Je darom od Boha. 

YT | GTV | 2013/2014