Meditácia na 13.01.2015

Meditácie Ľubomíra Stančeka

separator.png

Utorok 1. týždňa v Cezročnom období
KRISTOV PROGRAM

Čo si môžeme predstaviť pod slovami „Kristov program? O čom učí Písmo sväté? Čítajme často Písmo sväté, rozjímajme o ňom a vovádzajme do svojho života. Písmo nám predstavuje Kristov program pre nás. Kto nepozná Písmo, môže poznať Krista? Nie! 

YT | GTV