Meditácia na 14.01.2015

Meditácie Ľubomíra Stančeka

separator.png

Streda 1. týždňa v Cezročnom období
VIEM KROTIŤ HNEV?

Definujme si, ako chápeme hnev? Čo ho v nás a kedy vyvoláva? Hriechom nemusí a môže byť hnev. Poznal Kristus hnev? S kým sa hnevám, nerozprávam či obchádzam, a prečo? Prečo Kain zabil Ábela? Pilát sa na Krista hneval?

Vyhýbajme sa hnevu. Špatí človeka dušu i telo. Pokojom sa spory riešia a hnevom prehlbujú.

YT | GTV | HRIECH