Meditácia na 16.01.2015

Meditácie Ľubomíra Stančeka

separator.png

Piatok 1. týždňa v Cezročnom období
STRACH

Z čoho máme strach? Konca čoho - sveta, života? Boha? Kto žije odovzdane do vôle Božej, nemusí mať z toho strach. Bojme sa urážať Boha. Žime v láske s Bohom a blížnymi. 

Čo očakáva od nás Ježiš?

YT | GTV