Meditácia na 17.01.2015

Meditácie Ľubomíra Stančeka

separator.png

Sobota 1. týždňa v Cezročnom období
POCHOPIŤ UTRPENIE

Aký postoj zaujmeme pri myšlienke, že utrpenie je jedným z následkov dedičného hriechu...? Prečo by sme pri utrpení nemali zmeniť život? Boh - z lásky k nám dopúšťa na nás utrpenie, aby nás očistil od minulých previnení a aby sme si zaslúžili nebo. Pri utrpení iných nezabudnime, že si máme navzájom v utrpení slúžiť, pomáhať. Mnohým utrpenie na zemi otvára oči a zaiste, raz aj nebo.

Naučme sa ďakovať, prosiť a odprosovať, keď znášame utrpenie.

 YT | GTV | UTRPENIE