Meditácia na 19.01.2015

Meditácie Ľubomíra Stančeka

separator.png

Pondelok 2. týždňa v Cezročnom období
BLAHOSLAVENÍ VERZUS BEDA

Boh - odmieňajúci i trestajúci. Aj prirodzený otec odmieňa dieťa, keď si to zaslúži, a s láskou i trestá jeho zlobu. Boha máme milovať stále, znova, a zriekať sa každého zla vedome a dobrovoľne. Boh má pre nás stále, pokiaľ žijeme, otvorenú náruč. Čaká našu konverziu, návrat...

Sme Ním obdarovaní slobodou a inými darmi. Budeme sa za ne raz zodpovedať. Žiť máme s Bohom, v Bohu a pre Boha, zriekať sa musíme každej neposlušnosti.

YT | GTV