Meditácia na 21.01.2015

Meditácie Ľubomíra Stančeka

separator.png

Streda 2. týždňa v Cezročnom období
DOVERA V BOHA

Viera je podmienka na vypočutie modlitby. Boh na nás rôzne veci dopustí, ale neopustí. Kto nemá ťažkostí? Choroba je jednou z nich. Boha nevidíme, a predsa byť odovzdaný do vôle Božej sa vyplatí. Vytrvalá modlitba má byť i pri neúspechu. Boh je nie náhlivý. Vždy máme zostať verní vo vzťahu k Bohu. Nerúhať sa v ťažkostiach; vedieť prijať aj to, čo je v našich očiach zlé.

Aké plány má s nami Boh?

YT | GTV | VIERA