Meditácia na 22.01.2015

Meditácie Ľubomíra Stančeka

separator.png

Štvrtok 2. týždňa v Cezročnom období
NEROBIŤ NIČ PROTI BOHU

Boh o všetkom vie. Je všade, všetko vidí a počuje... Boh je Láska, miluje nás. Sme jeho deti. Ničím ho neurážajme. Vzbudzujme si odpor k hriechu. Boh je pamätlivý. Vysoko prevyšuje našu ľudskú prirodzenosť. Všetko máme od Boha. Vzbudzujme si túžbu: vždy a všade patriť Bohu. 

YT | GTV | DUCHOVNÝ RAST