Meditácia na 23.01.2015

Meditácie Ľubomíra Stančeka

separator.png

Piatok 2. týždňa v Cezročnom období
POTREBUJEME JEDEN DRUHÉHO

Deti potrebujú rodičov. Aj rodičia deti. Potrebujú sa manželia. Priateľstvo obohacuje. Kňaz potrebuje farníkov. Viem pri každom z nich povedať, čo jeden od druhého môžu potrebovať? Potrebuje Boh ľudí? A prečo lúdia potrebujú Boha? Čo môžeme žiadať od anjelov strážnych, našich patrónov a vôbec svätých? Život bez ľudí a Boha - aký by bol?

Poďakujme sa Pánu Bohu za nejakého konkrétného človeka. Povedal vám niekto, že je rád, že vás má, že sa s vami v živote stretol? Osobne som rád každému z vás.

YT | GTV