Meditácia na 24.01.2015

Meditácie Ľubomíra Stančeka

separator.png

Sobota 2. týždňa v Cezročnom období
OSOBNÝ PRÍKLAD

Všetci sme z mäsa a kostí. Máme aj dušu. Obe sú potrebné pre našu spásu. Osobný príklad nám pomáha byť človekom čnostným, charakterným či ľudským. Kto nám dal v živote povzbudivý príklad? Zahrňme ho do osobných modlitieb. Iste aj nám niekto ďakuje za príklad života.

YT | GTV