Meditácia na 25.01.2015

Meditácie Ľubomíra Stančeka

separator.png

3. nedeľa v Cezročnom období
ODPOČINOK

Boh Otec pri stvorení sveta, na siedmy deň odpočíval. Pán Ježiš na siedmy deň vstal z mŕtvych. Duch Svätý v tento deň zostúpil na apoštolov... Človek by mal v tento deň vypnúť od všetkého, čo robil cez týždeň a venovať čas Bohu, duši, oddychu - a na to je výborná nedeľa, rodinný obed, rekreácia a účasť na svätej omši. Dajme Bohu tento deň.

 YT | GTV