Meditácia na 29.01.2015

Meditácie Ľubomíra Stančeka

separator.png

Štvrtok 3. týždňa v Cezročnom období
AKTUÁLNE JE PÍSMO SVATÉ

Božie slovo nestárne; je stále časové a aktuálne. Prečo? Boh je večný. V Bohu žijeme, či si to pripustíme do mysle, či nie. Osvojme si čítanie, študovanie Svätého písma.

Čo sú „Kumranské zvitky"? Poznáme slovenské preklady Svätého písma?

YT | GTV | 2014