Meditácia na 30.01.2015

Meditácie Ľubomíra Stančeka

separator.png

Piatok 3. týždňa v Cezročnom období
PÍSMO AKO DAR BOŽÍ

Všimnime si, že medzi darmi sú rozdiely. Aj maličkosť vie potešiť. Z Písma si všimnime aspoň blahoslavenstvá. Nie sú v Božom slove „maličkosť". Sú darom, ako si zariadiť a riadiť svoj život. Ako si cením knihu Písma svätého? Čítam ho a žijem podľa jeho slov? Čo viem zacitovať z pamäti ohľadom „blahoslavenstiev"?

YT | GTV | ŽIVOT2013/2014