Meditácia na 31.01.2015

Meditácie Ľubomíra Stančeka

separator.png

Sobota 3. týždňa v Cezročnom období
KRISTUS VZOR

Čoho je Kristus vzorom? Kresťan má mať upreté oči na Krista najmä pre Jeho lásku. Boh je Spasiteľ a Vykupiteľ, je Bohom, ktorý je láska. Najkrajší a najcennejší vzor. Ježiš bude náš Sudca, odmena ale pre zatratených večný trest. Čoho je Kristus vzorom? Kresťan má mať upreté oči na Krista najmä pre Jeho lásku. Boh je Spasiteľ a Vykupiteľ, je Bohom, ktorý je láska. Najkrajší a najcennejší vzor. Ježiš bude náš Sudca, odmena ale pre zatratených večný trest.

YT | GTV | 2014