Meditácia na 01.02.2015

 Meditácie Ľubomíra Stančeka

separator.png

4. nedeľa v Cezročnom období
MOC SLOVA

Ako a ktoré slová niečo zavážia? Sú zamestnania, kde sa ľudia živia slovom, ako sú: učiteľ, herec, novinár a iní. Poznáme slová pravdivé i falošné. Sú milé a aj drzé, ktoré niečo riešia a iné zavádzajú. Ježiš učí ako ten, ktorého slová môžu niečo znamenať. Oslovuje. Mnohí nepočúvajú, neprijímajú ich do svojho života. Raz, na konci čias, vynesie Ježiš slová o našej večnosti. Počúvajme ho! Uvažujme nad Božím slovom. Modlime sa.

separator.png

ÚVODNÉ SLOVO DO MESIACA

Ešte prežívame prvú časť obdobia cez rok a už je potrebné, aby sme sa pripravili na blížiace pôstne obdobie. Prežiť pôst - to je čas vážny. Ježiš nás v tomto čase chce formovať za priateľov. Jeho utrpenie a smrť na kríži je veľkým mementom a príkladom pre náš život. Ježiš nás všetkých i „nepríjemných" veľmi miluje. A preto v nás má pôsobiť úcta k nemu. Každý z nás by sa mal cítiť Božím dieťaťom a uvedomiť si, že Bohu sme veľkí dlžníci. Pohľad na trpiaceho a zomrelého Krista nech v nás vzbudí obdiv a túžbu po polepšení. Môže sa to prejaviť aj úctou iným ľuďom. Je požehnaním pre každého z nás pokora. Pokorný Ježiš chýba často v našom živote - tak osobnom i spoločenskom. Je správne, že už dnes myslíme na pôstny čas a vieme ako využiť tento čas milostí potrebných na našu spásu. Je správne, keď každý jeden z nás ten čas využije, aby čosi začal znova stavať vo svojej duši, vo svojom živote - osobnom i spoločenskom, preto je to čas úcty ku všetkým hodnotám a výzvam vedieť sa zriecť, uvedomiť si slzu ľútosti, rúcať všetko, čo škodí našej duši. Máme mnoho vzorov našich blížnych, ktorí žili pred nami. A máme sa snažiť odovzdať budúcim generáciám živú vieru a najmä lásku trpiacemu, ukrižovanému Kristovi. Múdro a s úctou pokračujme vo viere, nádeji a láske. V trpiacom Ježišovi nachádzajme korene, ktoré sú zárukou k úrodnému steblu a raz aj úrode rôzneho druhu. Pôstna doba je aj čas študovať, čítať Písmo sväté a inú potrebnú literatúru, aby sme rástli vo svätosti. Je to čas prekročiť seba, okolie a dobu. Je to rovnako čas vedieť adorovať, klaňať sa, kontemplovať a nasledovať ukrižovaného Ježiša. To nás privedie aj k úcte a vďačnosti. Pod krížom sa môžeme naučiť to, čo inde sa naučiť nedá. Ježiš je náš vzor. Príslovie hovorí, že slová hýbu a skutky oslovujú - a toto je pre nás čas, keď Ježiš nás učí počúvať, čo najviac potrebujeme v živote a na kríži nachádzame memento pre svoj život. Milovať blížneho ako seba samého a Boha nadovšetko. Kríž nám otvára oči, ústa i srdce, a robí nás viac vnímavými a túžiacimi po Kristovi. Naučme sa obdivovať ukrižovaného Krista. Majme pod krížom otvorenú myseľ. Ježiš je naša Cesta, Pravda a Život. Komu z nás Ukrižovaný nie je príkladom, k úcte blížnym a opravdivou láskou? Neviďme len seba samých. Vieme, kto sa pred inými nevie zastaviť, je potrebné viac a častejšie sa zadívať na Ukrižovaného. Čo sme už vo svojom živote spravili a máme spraviť, či dokončiť. Na to je požehnaný čas pôstu. Musíme vedieť počúvať, vedieť aj konať. Jedna zlá vlastnosť nám všetkým škodí - to je pýcha, ktorá je prekážkou a nemala by mať v našom živote miesto. Poprajme si jeden druhému úspech v tohoročnej pôstnej dobe, žime tak, aby sme raz nemuseli nad ničím banovať. Miluj! Dávaj! Ježiš nás vyzýva, aby sme sa mu odovzdali celí a celkom. Nech žije v nás Ukrižovaný. Amen.

YT | GTV | 2013/2014 | HRIECH