Meditácia na 02.02.2015

Meditácie Ľubomíra Stančeka

separator.png

Pondelok 4. týždňa v Cezročnom období
ZODPOVEDNOSŤ

Nezodpovední a zodpovední sú ľudia. Zviera sa riadi pudom. V čom a ako? Nedá sa na každého spoľahnúť. Za koho nás pokladá okolie? V materiálnej oblasti je zodpovedný a v duchovnej nie? Musíme zaujímať aj zodpovednosť k spáse svojej a zverených duší. Byť zodpovedný aj sám ku sebe, napríklad v čase, dávať si pozor na zdravie, práci... 

YT | GTV