Meditácia na 03.02.2015

Meditácie Ľubomíra Stančeka

separator.png

Utorok 4. týždňa v Cezročnom období
VZŤAH K PÍSMU SVATÉMU

Živé Božie slovo je pre náš život dôležité. V Písme nehľadajme to, čo tam nie je a nemôže byť. Nie je snár. Je dobré čítať ho rôzne: postupne celé, po častiach - kde ho otvoríme, opakovane viackrát tú istú časť... Môžeme mať pri sebe vreckové Písmo, prípadne len evanjelia alebo Skutky apoštolov. Vedieť ho otvoriť ráno i večer na pár minút či si nájsť čas aj na cestách, vo chvíli voľna. K Písmu môžeme pribrať knižku: Nasledovanie Krista, či Cesta...

YT | GTV