Meditácia na 07.02.2015

Meditácie Ľubomíra Stančeka

separator.png

Sobota 4. týždňa v Cezročnom období
NAŠA ಌ LÁSKA

Koho milujeme? Len Pána Boha? Môj blížny, nech je kdekoľvek, potrebuje moju lásku. Človek chudobný na lásku je nešťastím pre seba, spoločnosť, a toho nemôže odmeniť ani Boh. Prečo? Vraj choroby tela pochádzajú z nedostatku lásky k sebe a Bohu. Viera, nádej, láska, sú potrebné...! Ale, keď prekročíme brány neba, zostane nám len láska. Žime už teraz tu na zemi ako v nebi - žime lásku. Z lásky a pre lásku sme stvorení - nezabúdajme na to, pripomínajme si tieto slová.

YT | GTV | LÁSKA