Meditácia na 12.02.2015

Meditácie Ľubomíra Stančeka

separator.png

Štvrtok 5. týždňa v Cezročnom období
PRÁVO NA LÁSKU

Ako sa dnes ľudia stavajú k láske? Prečo? Láska má byť čistá, úprimná, vytrvalá... čo si o tom myslím? Nútiť k láske, vyžadovať si lásku, nemusí byť riešením. Prečo? Modlime sa, aby sme opravdivo milovali a boli milovaní. Sú hriechy proti láske? Boh je láska. Opätujeme lásku Bohu a blížnemu? 

YT | GTV | LÁSKA