Meditácia na 13.02.2015

Meditácie Ľubomíra Stančeka

separator.png

Piatok 5. týždňa v Cezročnom období
SILA VIERY

Veriaci človek sa vierou obohacuje. Viera je dar. Boh cez vieru v neho robí divy a znamenia. Kto uveril v Krista, nikdy neobanoval vzťah s ním. Čo si vyžaduje od nás viera? Prečo nám Boh daroval vieru? Budeme veriť aj v nebi? Komu po Bohu máme prejaviť svoju vieru? 

YT | GTV | VIERA