Meditácia na 23.02.2015

Meditácie Ľubomíra Stančeka

separator.png

Pondelok po 1. pôstnej nedeli
ODPORÚČANIA PÁNA JEŽIŠA

Vážme si každé Božie slovo. Neverme diablovi. Klame a nehovorí pravdu. Žime vo vedomí, že diabol existuje, je zlá duchovná bytosť. Diabol nesúhlasí s naším konaním žiadneho dobra. Ježiš nám odporúča dnes, i počas celého života, modlitbu pôst, dávať almužnu, konať skutky milosrdenstva, rešpektovať sociálny zákon Cirkvi. Prečo svet podlieha zvodom diabla? Čo najskôr podniknúť, keď sme spáchali hriech? Sú mi hriechy ľahostajné?

YT | GTV | ZLO | 2014