Meditácia na 24.02.2015

Meditácie Ľubomíra Stančeka

separator.png

Utorok po 1. pôstnej nedeli
CIRKEV A POSTNE NARIADENIA A ODPORÚČANIA

Cirkev odporúča veci potrebné ku spáse duše. Prečo? Čo ju k tomu vedie? Vypočítavosť? Nie. Čo viem o nezištných snahách Cirkvi, o jej poslaní, cieli? Viem, kto Cirkev založil a prečo? Pôst Cirkev prežíva, keď hlása učenie o utrpení a smrti Pána Ježiša. Prečo ľudia Cirkev nenávidia? Áno, Cirkev sú i kňazi so svojimi chybami. Tí ju nezaložili. Podporme snahu Cirkvi, čo najaktívnejšie prežiť pôstnu dobu. Čo preto urobím sám osobne? Zopakujme si základné slová Cirkvi v Šiestich hlavných pravdách, Piatich cirkevných prikázaniach, Desatore Božích prikázaní, či učení o Siedmych hlavných hriechoch, hriechy proti Duchu Svätému či cudzie hriechy....

YT | GTV | HRIECH2014