Meditácia na 04.03.2015

Meditácie Ľubomíra Stančeka

separator.png

Streda po 2. pôstnej nedeli
KTORÝ BOL TŔNIM KORUNOVANÝ

separator.png

Kto dal Ježišovi korunu z tŕnia na hlavu? Prečo? Bol to Pilát? Ježiš Kristus ja oslavovaný ako Kristus Kráľ. Prečo? Kedy si tento sviatok Cirkev pripomína? Zomrel niekto za Krista Kráľa? Ako sa volala koruna na hlave pápežov? Pavol VI. ju predal a peniaze rozdal chudobným. Čo nosí dnes pápež na hlave? V ktorom desiatku ruženca si túto udalosť Cirkev pripomína?

YT | GTV | 2014