Meditácia na 05.03.2015

Meditácie Ľubomíra Stančeka

separator.png

Štvrtok po 2. pôstnej nedeli
BOŽIE KRÁĽOVSTVO JE TU

Čo si predstavíme pod pojmom, že Božie kráľovstvo je tu..? Boh, ktorý je láska a ju prejavuje každému, kto sa mu otvára, kto prijíma jeho lásku, ktorú nik a nič nemôže ohraničiť. Boh je láska. Je nám potrebné tohto Boha milovať, plniť a zachovávať jeho slová. Uveriť mu už dnes a na zemi. Áno, nie je to jednoduché, ale možné. On nemá začiatok a ani koniec, u neho nieto času a ničoho, čo by ho obmedzovalo.

YT | GTV | 2014