Meditácia na 06.03.2015

Meditácie Ľubomíra Stančeka

separator.png

Piatok po 2. pôstnej nedeli
VÍŤAZ NAD HRIECHOM

Nik z ľudí vlastnou mocou, silou nezvíťazí na diablom. Diabol má obmedzenú moc od Krista. Diabol a hriech idú spolu. Diabol je zlý a nečistý duch. Boh je Pán celého sveta, ktorý ľudí miluje. Rozhodujeme sa sami podriadiť sa diablovi, alebo zvíťaziť s Kristom. Diabol je zlá duchovná bytosť. Má obmedzenú moc nad nami. Vážme a milujme svoj život bez hriechu.

YT | GTV | 2014 | HRIECH