Meditácia na 07.03.2015

Meditácie Ľubomíra Stančeka

separator.png

Sobota po 2. pôstnej nedeli
PRIJMIME UŽ DNES UKRIŽOVANÉHO

Kde máme v byte ukrižovaného, ak ho máme? Kedy som sa pod krížom naposledy modlil? Čo pre znamená ukrižovaný? Prečo si každý rok pripomíname udalosti okolo ukrižovania? Aké kríže poznáme? Prečo sa prežehnávame? Viem si vzbudiť niečo v srdci, pri pohľade na kríž? 

YT | GTV | 2014