Meditácia na 13.03.2015

Meditácie Ľubomíra Stančeka

separator.png

Piatok po 3. pôstnej nedeli
OBOHATENIE TICHOM

Prečo volíme prežiť dovolenku v tichu..? Viacerí, keď boli mladší, báli sa ticha. A dnes, naopak ticho vyhľadávajú. Prečo? Ticho lieči unavené telo i dušu. V tichu sa veci zhodnocujú, tvoria i sú potechou. Ježiš sám odchádza do ticha. Prečo? Prečo sa dnes budujú zariadenia tam, kde sa predpokladá ticho? Chráňme si ticho duše. Svet potrebuje ticho, aby veda, umenie napredovalo. Ticho sa spája aj s čistotou.

YT | GTV | 2014 | TICHO