Meditácia na 15.03.2015

Meditácie Ľubomíra Stančeka

separator.png

4. pôstna nedeľa
VIERA VO VEČNÝ ŽIVOT

Kráčať s Ježišom si vyžaduje, aby človek bdel nad svojim správaním. Vieme, že človek môže byť nielen telesne, ale aj duchovne mŕtvy. Ježišovi záleží na každom jednom z nás a preto máme zvážiť, čo od nás žiada Ježiš cez Cirkev, cez naše kresťanské povolanie, náš osobný život. Ježiš v tomto čase aj nás chce uzdraviť od duchovnej slepoty, ktorá sa môže u každého z nás rôzne prejaviť. Nie všetci sme v duchovnom živote rovnakí.

YT | GTV | 2014 | VIERA