Meditácia na 16.03.2015

Meditácie Ľubomíra Stančeka

separator.png

Pondelok po 4. pôstnej nedeli
PÁN JEŽIŠ - LEKÁR DUŠE I TELA

Chorý potrebuje lekára a nie lekár chorého. Sme po dedičnom hriechu. Potrebujeme Ježiša. Prečo? Hriech spôsobuje ujmu telu i duši. Žijeme ešte na zemi. V nebi už nebude potreba uzdravovania. Na zemi sú rôzne choroby a rovnako i rôzne hriechy. Ktorému uzdravovaniu tela či duše dnes venujem viac pozornosti? Venujme primerane pozornosť duši? ...aj sa hovorí, v zdravom tele zdravý duch.

YT | GTV | 2014