Meditácia na 22.03.2015

Meditácie Ľubomíra Stančeka

separator.png

5. pôstna nedeľa
MEMENTO KRISTOVHO UTRPENIA

Prečo hovoríme o memente spod kríža Krista? Kristus žije i keď zomrel na kríži. Verím, že Kristov kríž je znamenie našej spásy? Prečo mŕtvym na cintorínoch staviame kríže? Používa sa pri vysluhovaní sviatosti znamenie kríža? Nehanbil som sa pred krížom prežehnať? Je správne urobiť kríž na sebe viackrát denne. Prečo? 

YT | GTV | 2014