Meditácia na 28.03.2015

Meditácie Ľubomíra Stančeka

separator.png

Sobota po 5. pôstnej nedeli
VEDIEŤ STRÁCAŤ

Život každého človeka je nielen dar od rodičov, ale najmä od Boha. Krst je odovzdanie celého seba Bohu. Nemali by sme zabúdť, že patríme nebeskému Otcovi. Viem, kedy som bol pokrstený? A práve preto vždy znova a znova ten deň si pripomínajme, čo krst znamená pre náš večný život a prečo Kristus zomrel za nás.

YT | GTV | 2014