Meditácia na 29.03.2015

Meditácie Ľubomíra Stančeka

separator.png

Kvetná nedeľa
ZOMREL ZA NAŠE HRIECHY

Kvetná nedeľa - ešte nič nekvitne a predsa, kvitne Ježiš, najkrajší strom medzi stromami. Zomrel, aby sme my zakvitli. Paradox? V utrpení Ježiša máme vidieť jeho i naše víťazstvo. Čo všetko premohol Ježiš na kríži...! Počítajme. Zomrel Boh za hriechy ľudí. Pýtajme sa: "Verím, že aj za moje?" Ježiš nezomrel nadarmo za mňa? Dve slová: „hosana" a „ukrižuj" a Ježiš čaká odpoveď. Akú?

YT | GTV | 2014