Meditácia na 30.03.2015

Meditácie Ľubomíra Stančeka

separator.png

Pondelok Veľkého týždňa
TRPEL ZA NÁS

Uvážme, On trpel za nás. Spravodlivý za nespravodlivých. Svätý za hriešnikov. Veľký týždeň pred nami, prečo Veľký? Aký mám postoj k trpiacemu a oslávenému Kristovi? Spomeniem si na päť mien ľudí, ktorí žiadali smrť Krista a päť mien ľudí, ktorí boli pod krížom? Kde je hora Golgota, v ktorom meste a štáte? Kto píše o ukrižovaní Ježiša? Sú to aj Jozef Flávius, Jozef z Cyrény a Jozef Arimatéjský?

YT | GTV | 2014