Meditácia na 01.04.2015

Meditácie Ľubomíra Stančeka

separator.png

Streda Veľkého týždňa
PRIJMIME KRÍŽ

Ako prežívam tento týždeň? V čom je pre nás veriacich výnimočný? Je mi mementom? V čom a prečo? Počas roka denne sa s úctou žehnajme. Na čo by sme nemali zabudnúť a čo podceniť? Pohľad na kríž by mal vyvolávať u nás mnohé otázky. Napríklad? Kedy som bol hrdý, že som kresťan? Ako to dávam najavo? Večný Kristus si praje, aby sme žili tak, aby nás odmenil večným životom, bez ďalšej smrti. Nič okrem Boha nie je na zemi večné. Diabol v pekle je večne zatratený. Ako chcem žiť?

separator.png

ÚVODNÉ SLOVO DO MESIACA

Milí priatelia, prežili sme krásne udalosti najväčšieho sviatku Cirkvi v roku. Bol to čas milostí a čas večnej spásy. Ďakujme Bohu v osobe Ježiša Krista, že nás spasil; ďakujme Bohu - Otcovi, že prijal obetu svojho syna a ďakujme Bohu - Duchu Svätému, že Cirkev riadi. Otvárajú sa nám nové možnosti skvalitnenia duchovného života ísť do hĺbky srdca. Tento čas, keď znie Kristovo "Pokoj vám", sa nebojíme diabla. Chceme však dokazovať svojim životom a vidieť seba i iných, v pravde a láske. Boh nám dáva dar času a potrebujeme ho využiť. Nezbavujme sa prirodzených telesných ťažkostí; nevieme, čo bude. Netrápime sa. Chceme využiť čas a hoci je to mesiac zmiešaného počasia, nechceme byť v živote takým aprílom. Ale chceme Ježiša nasledovať v jeho láske k Otcovi. Naša vďaka patrí aj od nás každému z nás. Nechceme byť leniví. Vieme, že súd, pri ktorom nám Ježiš ukáže svoje rany na tele, čo mu spôsobili ľudia, je pre nás časom výnimočným. Chceme dať pozor na lenivosť a chceme ísť ďalej za zmŕtvychvstalým Kristom. Chceme byť aktívni. Vieme, čo spôsobuje hriech lenivosti - neporiadok. Chceme neporiadok premáhať pracovitosťou každý vo svojom živote a na mieste, kde nás postavil Boh Otec v Duchu Svätom. Zriekajme sa pohodlnosti. Nechceme sa naučiť „nič nové". Chceme so zmŕtvychvstalým Kristom kráčať ďalej. Nechceme sa ospravedlňovať, nechceme sa vyhovárať, lebo poctivec dopláca na lenivých. Chceme byť vo svete bratom a sestrám liekom a svoj čas meniť na liek. Je to predsa dar. Náš život chceme podriaďovať Kristovi, chceme objavovať radosť na diele našej spásy. Naša služba Bohu a blížnym sa chce niesť tak, že sa chceme napĺňať usilovnosťou a láskou. Odpustili sme svojim neprajníkom, nežičlivcom a všetkým. Preto náš život patrí zmŕtvychvstalému. Amen.

YT | GTV | 2014