Meditácia na 05.04.2015

Meditácie Ľubomíra Stančeka

separator.png

Veľkonočná nedeľa
ZMRTVYCH VSTAL

O čom hovorí zmŕvychvstanie Ježiša? Verím v oslávené telo? Čo hovorí slovo „Aleluja"? Prečo je zmŕtvychvstanie Pána Ježiša najväčším sviatkom? Viem, že každú nedeľu si pripomíname Kristovo zmŕtvychvstanie? Uvedomujem si s apoštolom, že keby Kristus nebol vstal z mŕtvych, daromné by bolo to, čo učíme, veríme či vyznávame..?

YT | GTV | 2014