Meditácia na 10.04.2015

Meditácie Ľubomíra Stančeka

separator.png

Piatok vo Veľkonočnej oktáve
ŽIVOT NIE JE SMRŤ

Svet dostal nádej. Emauzskí učeníci sú toho svedkovia. Ježiš z mŕtvych vstal. Čo to znamená pre mňa, ľudstvo? Kde sa o tom presvedčiť? Aké sú o tom dôkazy? Áno, Ježiš v piatok zomrel, ale na úsvite v nedeľu z mŕtvych vstal. Vymenujme aspoň päť svedkov, čo boli po zmŕtvychvstaní s Ježišom. Uverme zmŕtvychvstalému Ježišovi i ľuďom svedkom. 

YT | GTV