Meditácia na 11.04.2015

Meditácie Ľubomíra Stančeka

separator.png

Sobota vo Veľkonočnej oktáve
OSLÁVENÉ TELO

Čo môže byť pre človeka vzácnejšie a cennejšie, ako Kristovo zmŕtvychvstanie? Kristus sa nám stal vzorom - zmŕtvychvstal. Je to nádej a je to aj istota. V tomto Ježišovom skutku vidíme prejav lásky. Zmŕtvychvstanie Pána Ježiša nemôže obsiahnuť zem a svet, lebo zmŕtvychvstanie Pána Ježiša je vecou večnosti. Všetko je pominuteľné, pretože je stvorené. Zmŕtvychvstanie Krista je naša istota pre večnosť. Volajme "Christos voskrese!"

YT | GTV