Meditácia na 13.04.2015

Meditácie Ľubomíra Stančeka

separator.png

Pondelok po 2. veľkonočnej nedeli
SVEDECTVO POKOJA

Kto je pre mňa svedok pokoja? Aj ja som pre iných? Ako sa svedectvo prejavuje? Svet potrebuje pokoj. Každý môžeme priniesť svetu svoju časť pokoja. Odložme hnev, každý druh nepokoja, obnovne priateľstvo narušené nepokojom. Vysvetlime si veci. Modlime sa za pravý pokoj. Vyprosme si byť človekom pokoja. 

YT | GTV