Meditácia na 14.04.2015

Meditácie Ľubomíra Stančeka

separator.png

Utorok po 2. veľkonočnej nedeli
SVEDECTVO POVOLANIA

lubomir_stancek_knaz.jpg lubomir_stancek_knaz_retor.jpg

Áno, kňazi nesmú zabúdať, že sú bratia Ježiša, a kto je ich Majster, k čomu sa pri ordinácii zaviazali, taktiež že sú len slabí ľudia, hriešni, ale vyvolení, ktorým Boh odovzdal kňazskú moc. Veriaci majú tiež ako kňaz, myslieť na nové povolania. Modlime sa za kňazov, aby vytrvali, boli podľa vôle Majstra Ježiša, aby im veriaci prejavovali úctu. Kňaz sa musí nielen za seba, ale i zverených veriacich modliť i za celý svet.

"Nebeský Otče, v mene Ježiša Krista, pre jeho zásluhy a na príhovor Panny Márie ťa pokorne prosíme, požehnaj svojich kňazov a daj im prebývať v ochrane Najsvätejšieho Srdca Ježišovho, kde im nikto nemôže uškodiť. Zachovaj bez poškvrnenia ich pomazané ruky, ktoré sa denne dotýkajú Kristovho Najsvätejšieho Tela. Zachovaj bez poškvrnenia ich ústa, ktoré sú denne zvlažované Kristovou predrahou Krvou. Zachovaj čistými ich srdcia, do ktorých si vtlačil pečať Kristovho slávneho kňazstva, a chráň ich od všetkých pozemských náklonností. Daj, nech prospievajú v láske a vernosti voči tebe, a uchráň ich pred svetskou nákazou. Daj im moc premieňať srdcia, ako premieňajú chlieb a víno. Žehnaj ich práce, aby prinášali hojný úžitok, a daruj im korunu večnej spásy. Amen." (- neznámy autor)

YT | GTV | POVOLANIE