Meditácia na 18.04.2015

Meditácie Ľubomíra Stančeka

separator.png

Sobota po 2. veľkonočnej nedeli
SVEDECTVO APOŠTOLA TOMÁŠA

Za čo môžeme byť vďační apoštolovi Tomášovi? Ocitol som sa v situácií sv. Tomáša? Uvedomme si, že potom je sv. Tomáš ochotný položiť život za Krista. Prijmime za svoje slová adresované sv. Tomášovi Ježišom: "Blažení sú tí..." , doplňme si slová. Čím Ťa najviac oslovuje príklad apoštola? Čo v nás majú vyvolať apoštolove slová: „Pán môj a Boh môj"...?

YT | GTV | VIERA