Meditácia na 21.04.2015

Meditácie Ľubomíra Stančeka

separator.png

Utorok po 3. veľkonočnej nedeli
ČNOSTI A SVATÉ PÍSMO

Viem, ktoré sú zvlášť obľúbené čnosti? O ktorú sa zvlášť usilujem si ju získať? Viem, čo Písmo hovorí o čnostiach, čnostných ľuďoch? Poznajú čnosti okrem kresťanov aj iní ľudia? Viem si spomenúť na niektoré čnosti? Máme žiť čnostne. Čnosť nespôsobuje nikomu ujmu na živote. Je niekedy ťažké nadobudnúť čnosť. S pomocou Božou sa to dá.

YT | GTV ČNOSTI